SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2013


 1. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG TRƯỜNG
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. CUỘC THI BÓNG CHUYỀN (VOLLEYBALL COMPETITION)
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)