SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2015


I. THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (ĐẠI LỄ VỌNG PHỤC SINH)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. SINH HOẠT 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)