SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2017


I. TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ (YOUTH LENTEN RETREAT)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. TĨNH TÂM MÙA CHAY
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. KIỆU CHIÊN
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. HOẠT CẢNH THƯƠNG KHÓ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. THÁO ĐINH TÁNG XÁC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VI. LỄ VONG PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VII. LỄ QUAN THẦY KHU PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VIII. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)