SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2019


I. LỄ LÁ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. HOẠT CẢNH THƯƠNG KHÓ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THÁO ĐINH TÁNG XÁC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. LỄ VONG PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. LỄ QUAN THẦY KHU PHỤC SINH
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


VI. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)