SINH HOẠT THÁNG 4 NĂM 2021


I. LỄ LÁ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. THỨ NĂM TUẦN THÁNH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. LỄ VONG PHỤC SINH
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. LỄ QUAN THẦY KHU PHỤC SINH
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)