SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2010


 1. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 2.  

  Khai Mạc Tháng Hoa

  Bấm vô đây để xem hình
  Click to view photo.

   

  Kết Thúc Tháng Hoa

  Bấm vô đây để xem hình
  Click to view photo. 3. NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
 4.  
  Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam kính chúc Qúi Bà Mẹ một Ngày Hiền Mẫu bình an,
  thánh thiện, và tràn đầy hồng phúc của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)