SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2011


 1. THÁNH LỄ KỶ NIỆM 30 THÁNG 4 TẠI CÔNG VIÊN PLEASURE ISLAND
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. CUỘC THI BÓNG CHUYỀN (VOLLEYBALL COMPETITION)
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 6.  
  KHAI MẠC THÁNG HOA TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  KẾT THÚC THÁNG HOA TẠI CÔNG TRƯỜNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)