SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2012


 1. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. KẾT THÚC THÁNG HOA TẠI CÔNG TRƯỜNG
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)