SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2013


 1. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
 4.  
  LỄ 8 GIỜ SÁNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   
  LỄ 10 GIỜ SÁNG
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)