SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2015


I. THÁNG HOA ĐỨC ME
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


V. BAN GIÚP LỄ PICNIC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)