SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2016


I. THÁNG HOA ĐỨC ME
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. DÂNG HOA VA PHÁT THƯỞNG SCHOLARSHIP
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)