SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2019


I. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. BẾ GIẢNG TRƯỜNG GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ PHÁT PHẦN THƯỞNG
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)