SINH HOẠT THÁNG 5 NĂM 2021


I. THÁNG HOA ĐỨC MẸ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. NGÀY HIỀN MẪU (MOTHER'S DAY)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)