SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2010


 1. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. NGÀY HIỀN PHỤ (FATHER'S DAY)
 4.  
  Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam kính chúc Quí Ông, Quí Anh Ngày Hiền Phụ
  vui tươi và tràn đầy hồng phúc cuả Thiên Chúa.
  Nguyện xin Chúa Nhân Từ luôn ban cho Quí Ông, Quí Anh có một tinh thần đạo đức,
  một tâm hồn yêu thương, và một đời sống thánh thiện.
   
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)