SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2011


 1. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. NGÀY HIỀN PHỤ (FATHER'S DAY)
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   


 7. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)