SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2012


 1. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 8.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)