SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2013


 1. XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. LỄ QUÀN THẦY THIẾU NHI THÁNH THỂT
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)
   


 5. THÁNH LỄ THÊM SỨC
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)