SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2015


I. ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. NGÀY HIỀN PHỤ (FATHER'S DAY)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. TIỆC CHIA TAY CHA PHÓ XỨ LÊ TIẾN HOÁ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)