SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2016


I. LỄ TUYÊN HUA THIẾU NHI THÁNH THỂ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)