SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2017


I. LỄ QUÀN THẦY THIẾU NHI THÁNH THỂT
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ HAI THÁNH TÔNG ĐỒ PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)