SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2018


I. 40 NĂM THÀNH LẬP THIẾU NHI THÁNH THỂ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. NGÀY HIỀN PHỤ (FATHER'S DAY)
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHA CHÁNH XỨ TRẦN BÌNH KHẢ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)