SINH HOẠT THÁNG 6 NĂM 2021


I. LỄ QUÀN THẦY THIẾU NHI THÁNH THỂT
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. LỄ RA TRƯỜNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)