SINH HOẠT THÁNG 7 NĂM 2015


LỄ VÀ TIỆC ĐÓN MỪNG CHA PHÓ XỨ NGUYỄN VĂN TÂM
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)