SINH HOẠT THÁNG 7 NĂM 2016


50th ANNUAL DIOCESAN YOUTH CONVENTION
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)