SINH HOẠT THÁNG 7 NĂM 2019


LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ ( THÁNH DOMINIC SAVIO )
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)