SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2012


 1. ĐẠI HỘI THÁNH MẪU
 2.  
  QUÁN BIỂN NHỚ 2012 - CÁM ƠN
   
  Một lần nữa, Giáo Xứ chân thành cám ơn toàn thể quý ông bà anh chị em, đặc biệt những anh chị em đã hy sinh sửa soạn những món ăn, đồ dùng trước Ngày Thánh Mẫu, và tất cả anh chị em đã trực tiếp vất vả, hăng say phục vụ Quán Biển trong những Ngày Ðại Hội Thánh Mẫu tại Misssouri vừa qua. Lòng yêu mến và nhiệt tâm lo lắng cho Quán Biển Nhớ 2012 của anh chị em trong Ban Tổ Chức, Ban Bếp, Ban Togo, Ban Tiếp Bàn, các anh chị em tình nguyện đã góp công góp của, cùng với lời cầu nguyện sốt sắng của anh chị em ở nhà, cho nên đã được Chúa và Ðức Mẹ chúc phúc trên mỗi người và Giáo Xứ. Giáo Xứ cũng cám ơn anh chị em đã giúp lên hàng và xuống hàng. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho những hy sinh vất vả của toàn thể quý ông bà anh chị em.
   


 3. KHÁM MẮT - LIONS CLUB
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ - ÐỨC MẸ NỮ VƯƠNG
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 7. HỘI CHỢ SỨC KHỎE VÀ AN SINH XÃ HỘI
 8.  
  CẢM TẠ NGÀY HỘI CHỢ SỨC KHỎE VÀ AN SINH XÃ HỘI
   
  Trước hết chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa và Ðức Mẹ đã ban cho Ngày Hội Chợ Sức Khỏe và An Sinh Xã Hội trong dịp Mừng Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ được mọi sự tốt đẹp. Chúng con chân thành cảm tạ hai Cha Chánh Phó Xứ, quý vị Hội Ðồng Mục Vụ và quý vị Hội Ðồng Tài Chánh đã nâng đỡ và cho chúng con có cơ hội để tổ chức một chương trình đặc biệt này.
  Thứ đến chúng tôi cũng chân thành cám ơn quý Bác Sĩ, quý Nha Sĩ, quý Dược Sĩ, quý Y Tá, quý Giáo Viên, và cùng toàn thể quý anh chị em đã hy sinh thời giờ quý báu tham gia và giúp đỡ trong Chương Trình Hội Chợ Sức Khỏe và An Sinh Xã Hội. Sự hiện diện của tất cả quý vị đã thể hiện lòng bác ái và thiện ý để phục vụ quý ông bà anh chị em trong Giáo Xứ. Chương trình này được thực hiện và thành quả tốt đẹp là do sự hợp tác và hỗ trợ của tất cả quý vị. Sau cùng, chúng tôi cũng ghi nhận và cám ơn các văn phòng, các công ty, và các doanh nghiệp đã quảng đại giúp đỡ, tham gia, cũng như ủng hộ cho Ngày Hội Chợ Sức Khỏe và An Sinh Xã Hội sau đây:
   

  Những Văn Phòng, Công Ty, và Doanh Nghiệp

  Amerigroup
  Beauty Hair & Nail
  Beaty Chiropractic
  Chevron Phillips
  Cong Pham & Thuy Dinh
  CVS Pharmacy
  Dollar Supreme
  DTNY Custom Printing
  ESL Class Registration
  Everose Healthcare
  FivePoint Credit Union
  H.E.B Grocery Store
  Hiep Bui & Mung Pham
  Jefferson County Health Department
  Julie Rogers "Gift of Life"
  Kent Works, LLC
  Lions Club
  Mid County Taekwondo
  Mid-Jefferson Hospital
  Nederland Ave Clinic
  Office Depot
  Port Arthur Fire Departmen
  Port Arthur Health Department
  Renaissance Hospital Groves
  Southeast Texas Cosmetic Dentistry
  Texas Roadhouse
  Tien & Linda Bui
  TX Migrant Education Program
  Valero Port Arthur Refinery
  Vina Pharmacy
  Vui Carol's Farmers Insurance
  Walgreens

  Quí Vị

  Dr. Chad Adkins
  Deby Antich, RN
  Nancy Bartlet, RN
  Robert Blackburn
  Hiep Bui
  Linda Bui
  Elizabeth Cardenas
  Zelma Collins
  Dr. Hau Dang, MD
  Duc Dinh
  Thao Dinh
  Thuy Dinh, Rdh
  Dr. Austin Gaspard
  Danae Gaspard
  Minh Kenny Ho
  Kim Le
  Su Le
  Thuy Le, Rph
  Dr. Tri Le, DDS
  Angela Linton
  Khanh Mai, Rph
  Ruth Malone, MT
  Wayne Mathews
  Vickie Mcintyre, RN
  Dr. Elizabeth Miller
  Woodrow Woody Moore
  Dawson Nguyen
  Hong Nguyen, RN
  Khiem Nguyen
  Lam Nguyen
  LeHong Nguyen
  Linda Nguyen, Rph
  Linh Tung Nguyen
  Loan Nguyen
  Luong Nguyen
  Megan Nguyen
  Minh-Tuyet Nguyen, Rph
  Mong Nguyen
  Morgan Nguyen
  Phuc Nguyen
  Sang Nguyen
  Tam Nguyen
  Xuan Nguyen
  Xuan Du Nguyen, Rph
  Judie Oatis
  Tracy Patten
  Cong Pham, Pharm D.
  Dung Pham
  Hong Pham
  Mung Victoria Pham, Rph
  Tracy Dieu Pham
  Truong Pham
  Vui Pham
  Dr. S. Polavarapu, MD
  Nikki Robin
  Mark Sastre
  Charlotte Simoneaux
  Charles Tarver
  Amy Tran, RN
  Cuc Tran, RN
  David Tran, Pharm D.
  Dung Tran
  Khai Tran
  Kim Tran
  Lan Tran
  Stephanie Tran, RN
  Thao Tran
  Thien Tran
  Tina Tran
  Trang Tran
  Venus Tran
  Dr. C.H. Trinh, MD
  Terrie Watson
  Mark Weeks
  Barbara White
  Tanya Whitted
  Barbara Williams
                     
   


 9. VĂN NGHỆ MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
 10.