SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2014


 1. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ - ÐỨC MẸ NỮ VƯƠNG
 2.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 3. HỘI CHỢ SỨC KHỎE VÀ AN SINH XÃ HỘI
 4.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


 5. VĂN NGHỆ MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
 6.  
                     
   
  (Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)