SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2015


I. ĐẠI HỘI THÁNH MẪU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


!I. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ - ÐỨC MẸ NỮ VƯƠNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. HỘI CHỢ SỨC KHỎE VÀ AN SINH XÃ HỘI
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


IV. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)