SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2016


I. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ - ÐỨC MẸ NỮ VƯƠNG
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. HỘI CHỢ SỨC KHỎE VÀ AN SINH XÃ HỘI
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)