SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2018


MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)