SINH HOẠT THÁNG 8 NĂM 2021


I. LỄ BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ (THÁNH DOMINIC SAVIO)
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


II. MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)


III. LỄ BỔN MẠNG HỌI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)