SINH HOẠT THÁNG 9 NĂM 2010


ÐÊM HỘI TRĂNG RẰM
 
ÐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ - CÁM ƠN

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý vị trong 2 Hội Ðồng, các đoàn thể, quý phụ huynh, quý ông bà và anh chị em đã đến cùng chung vui với chúng con trong "Ðêm Hội Trăng Rằm" do Ðoàn tổ chức. Ðặc biệt một số quý vị mạnh thường quân (Tiệm thuốc Vina, AC San Nga, AC Thắng Tuyết, AC Cường Huyền), và nhất là những anh chị em đã giúp đỡ, cộng tác và đóng góp trong vấn đề âm thanh, thực phẩm, trong các trò chơi, và trong đêm văn nghệ. Nhờ đó mà "Ðêm Hội Trăng Rằm" thêm khỏi sắc, vui nhộn và khích lệ cho tuổi trẻ chúng con rất nhiều.
Nguyện xin Thiên Chúa và Ðức Mẹ ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý Sơ, và toàn thể quý vị. Chúng con hy vọng "Ðêm Hội Trăng Rằm" năm tới sẽ có nhiều tiết mục vui nhộn, hấp dẫn, và hào hứng hơn với sự đóng góp của mọi người trong Giáo Xứ. Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Port Arthur, TX.
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)