SINH HOẠT THÁNG 9 NĂM 2012


HỘI CHỢ VÀ VĂN NGHỆ TẾT TRUNG THU
 
                   
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)