SINH HOẠT THÁNG 9 NĂM 2020


THÁNH LỄ THÊM SỨC
 
                        
 
(Bấm vô đây để xem hình)  (Click to view photo)